โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
การลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม และ ห้องสมุดออนไลน์


ประกาศ และ ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร   | ประกาศ (1955)|    | ปฏิทิน (1646)|    | ลงทะเบียนที่นี่ (614)|
รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมแต่ละวิชา (306)    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละระดับชั้น/ห้อง (326)   ป.พ.5 อีเลคทรอนิค(assessment book :pp5) (260)

| ประกาศผลการทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน ม.1 และ ม.4 (677)|    | ธรรมชาติวิชา (294)|    | คำอธิบายผลการสอบ (397)|
|1/1|1/2|1/3|1/4|1/5|1/6|1/7|1/8 |1/9 |1/10|1/11|1/12 |1/13|1/14|1/15 |1/16 |4/1|4/2|4/3|4/4|4/5|4/6|4/7|4/8|4/9 |4/10|4/11|4/12|4/13 |4/14|4/15|4/16|
  ห้องสมุดอีเลคทรอนิค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

บุคคลทั่วไป ค้นหาหนังสือได้ ไม่ต้องป้อนรหัส..จอง-ยืม ออนไลน์ ได้เฉพาะนักเรียน โดยป้อนรหัส
ป้อนรหัสผ่านตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน   :

เว็บไซต์ปทุมเทพ